مجموعه دندانپزشکی و آموزشی

دکتر کابلــی فــرشچی

ویدئوها

Videos

فشار دادن زبان بر دندان ها
ایمپلنت
توضیح مراحل عصب کشی تا روکش دندان
عوارض عدم روکش دندان عصب کشی شده
نحوه صحیح مسواک زدن
تاثیرات منفی جایگزین نکردن دندان از دست رفته
ارتودنسی
نحوه پیوند استخوان در ایمپلنت
دندانپزشکی اطفال
دندان درد در سفر
طراحی لبخند با ونیر کامپوزیت
آبسه و التهاب دندان
عصب کشی
کامپوزیت های تاریخ مصرف گذشته و موارد استفاده از آن
ترتیب رویش دندانی در اطفال
حرکت دندان و ایجاد بی نظمی
مشاوره و نوبت دهی